H.M. Albretsen Verktøysikring AS

Selskapet ble etablert i 1995 med hovedfokus på å utvikle sikringsløsninger for fallende gjenstander i olje og byggenæringen. Vi er i dag en ledende aktør i Norge innen verktøysikring og leverer sikringsløsninger til flere store selskaper som jobber hvor fallende gjenstander er en betydelig sikkerhetsrisiko.

Med flere års utvikling og tett samarbeid med sikkerhetsledere, har vi satt en standard som er kjent og godtatt av store aktører innen olje og byggenæringen. Fordi våre produkter har som formål å forhindre personskade og materielle skader, stilles det det derfor strenge krav til kvalitetssikring i alle ledd. Selskapets kvalitetsledelsessystem (QMS-system) er i henhold til ISO9001:2008, og sertifisert av Det Norske Veritas AS (DNV). Utover våre interne tester bruker vi akkreditert selskap Nordisk Embalasje Testing (NET) for rykktesting av produktene.

I tillegg til verktøysikring forhandler vi gnistfritt verktøy fra Ega Master. Vi har lang erfaring med salg av gnistfritt verktøy og har tilgang til et stort verktøysortiment via vår produsent i Spania. Bruk av gnistfritt verktøy forbedrer sikkerhetsmarginen ved arbeid i EX områder. Personell, installasjoner og miljø beskyttes mot en potensiell katastrofe.